Hợp âm, nốt và lời Tất cả là hồng ân - Lm. Huy Hoàng

  • Thread starter Coca
  • Ngày gửi
Coca

Coca

Không gì là không thể
Thành viên BQT
Sheet nhạc, nốt nhạc Tất cả là hồng ân - Lm. Huy Hoàng


1. Tất [Am] cả là hồng ân Chúa nên con có [E7] gì mà giữ riêng [Am] mình
Tất cả do Chúa thương [G] ban, nên con chỉ là người quản lý [C] thôi [E7]
Con sẽ [Am] là tôi tớ tín [Dm] trung khi mỗi [G] ngày con biết chia [C] sẻ
Con mãi [Em] là đầy tớ bất [G] trung, khi ân huệ [E7] ngài con giữ cho riêng [Am] mình.

Có [Am] gì mà không do Chúa, không do chính [E7] lượng từ bi của [Am] mình
Con thương quên lãng vô [G] tâm say mê tìm quyền lợi thế [C] gian [E7]
Quên công [Am] việc mà Chúa đã [Dm] giao lo đi [G] tìm thu góp cho [C] mình
Khi Chúa [Em] hỏi con biết tính [G] sao, con sẽ là [E7] người vô phúc trên [Am] đời.

ĐK: Vì [A] Chúa sinh con vào [D] đời, bằng tình [Bm] yêu không hề đổi [E7] dời
Ngài hằng [A] thương chăm sóc từng [Bm] giây [E7]
Và [A] Chúa sai con vào đời, để con [D] nên bình an cho [A] đời
Để yêu [E7] mến muôn người mà [A] thôi.

2. Muôn [Am] ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh [E7] nhận chẳng do công [Am] mình
Do tình thương Chúa nhưng [G] không, con suốt đời ngập tràn thánh [C] ân [E7]
Con xin [Am] Ngài soi sáng trí [Dm] tâm, lo đi [G] tìm ân phúc muôn [C] đời
Lo vuông [Em] trọn tình nghĩa với [G] nhau, yêu hết mọi [E7] người như Chúa yêu [Am] mình.

Tháng [Am] ngày đời con Chúa biết, bao nhiêu lỗi [E7] tội được Chúa tha [Am] rồi
Con thường chấp lỗi anh [G] em, quên thân phận của mình Chúa [C] ơi [E7]
Con như [Am] người tôi tớ ác [Dm] tâm, không thương [G] người cùng khốn như [C] mình
Con sẽ [Em] gặt hoa trái đã [G] gieo, con gieo hạt [E7] nào thu hái hoa hạt [Am] này.

ĐK: Vì [A] Chúa sinh con vào [D] đời, bằng tình [Bm] yêu không hề đổi [E7] dời
Ngài hằng [A] thương chăm sóc từng [Bm] giây [E7]
Và [A] Chúa sai con vào đời, để con [D] nên bình an cho [A] đời
Để yêu [E7] mến muôn người mà [A] thôi.

3. Con [Am] nguyện là người tôi tớ bao nhiêu phúc [E7] lộc là bấy nhiêu nén [Am] vàng
Suốt đời xin mãi chuyên [G] chăm cho nén vàng ngày càng lớn [C] thêm [E7]
Khi đến [Am] giờ chúa ghé mắt [Dm] trông con vui [G] mừng dâng Chúa xác [C] hồn
Ước mong [Em] được Ngài nói với [G] con hãy đến tận [E7] hưởng ân phúc quê [Am] trời.

Tất [Am] cả chỉ là vô nghĩa khi thân xác [E7] nằm chìm sâu trong [Am] mồ
Tất cả rồi cũng tiêu [G] tan duy chỉ còn một lòng mến [C] thôi [E7]
Dẫu con [Am] chịu thiêu đốt nát [Dm] tan đem gia [G] tài chia hết cho [C] người
Nhưng không [Em] lòng bác ái mến [G] yêu bao nhiêu việc [E7] lành vô nghĩa trên [Am] trời.

ĐK: Vì [A] Chúa sinh con vào [D] đời, bằng tình [Bm] yêu không hề đổi [E7] dời
Ngài hằng [A] thương chăm sóc từng [Bm] giây [E7]
Và [A] Chúa sai con vào đời, để con [D] nên bình an cho [A] đời
Để yêu [E7] mến muôn người mà [A] thôi.

 

Đính kèm

  • Sheet nhac Tat ca la hong an.pdf
    64.8 KB · Lượt xem: 44
Top Bottom