So sánh Thuận AT 02C và Guitar PLUS F4 DC

  • Thread starter nguyenchauhuy
  • Ngày gửi
N

nguyenchauhuy

New Member
NHƯ TIÊU ĐỀ EM ĐANG PHÂN VÂN 2 EM TRÊN. MỌI NGƯỜI AI ĐÃ SỬ DỤNG QUA CHO EM XIN Ý KIẾN NHA.
EM CẢM ƠN.
 

Top Bottom