Sheet: Nốt nhạc và lời Quốc tế ca - Lời dịch: Nguyễn Ái Quốc

  • Thread starter Coca
  • Ngày gửi
Coca

Coca

Không gì là không thể
Thành viên BQT
Lời bài hát Quốc Tế Ca

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
Và quyết phen này sống chết mà thôi chế độ xưa
Ta mau phá sạch tan tành toàn nô lệ vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình
Đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na siông na lơ sẽ là xã hội tương lai đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na si ông na lơ sẽ là xã hội tương lai..
 

Đính kèm

  • quoc te ca.PDF
    99.2 KB · Lượt xem: 1,817
Sửa lần cuối:
Top Bottom