Phần mềm học note trên cần đàn guitar: Absolute fretboard

  • Thread starter Huynh Nguyen
  • Ngày gửi
Huynh Nguyen

Huynh Nguyen

Well-Known Member
Phần mềm Absolute fretboard: học nhớ các note trên cần đàn fretboard. Phần mềm trực quan các note nhạc trên cần đàn giúp bạn dễ học, dễ nhớ

Phan mem hoc not.png


Phần mềm nhỏ gọn, các bạn tải về bằng link dưới:
 

Top Bottom