Hướng dẫn đệm hát Nối lại tình xưa (Full intro và các câu chuyển) Kỹ thuật palm mute y như bản cover của Mendy Nguyễn

  • Thread starter Mendy Nguyen
  • Ngày gửi
Mendy Nguyen

Mendy Nguyen

Member
 

Top Bottom