Nhạc trước 1975 Nỗi buồn đêm đông (Đĩa nhựa)

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
Đĩa nhựa Nỗi buồn đêm đông gồm các bài hát:

-Bội bạc - Chế Linh
-Kẻ đến sau - Phương Hồng Quế
-Mưa đêm tỉnh nhỏ - Giang Tử
-Nỗi buồn đêm đông - Thanh Tuyền
 

Top Bottom