Nhạc trước 1975 Màu hoa kỷ niệm (Đĩa nhạc)

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
Đĩa nhạc Màu hoa kỷ niệm gồm các bài hát:

-Đêm nhớ ngày mong -Thanh Tuyền
-Màu hoa kỷ niệm - Hà Thanh
-Nói với anh - Thanh Thúy
-Thầm kín - Giao Linh
 

Top Bottom