Sheet: Nốt nhạc và lời Lê Văn Tám

  • Thread starter Coca
  • Ngày gửi
Coca

Coca

Không gì là không thể
Thành viên BQT
Lời bái hát Lê Văn Tám
Em nhớ nhất một chuyện năm xưa, ở miền Nam
Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành
Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh
Tuổi mười ba chính tên là Lê Văn Tám

Bó đuốc sống sáng ngời, soi đường cho đội em tiến nhanh
Hôm nay đây vây quanh lửa hồng
Lửa bập bùng như gọi tên anh
Bó đuốc sống sáng ngời, soi đường cho đội em tiến nhanh

Hôm nay đây vây quanh lửa hồng
Lửa bập bùng như gọi tên anh.
Le-van-tam.png
 

Top Bottom