Nhạc trước 1975 Kỷ niệm một thời con gái (Đĩa nhạc)

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
Đĩa nhạc Kỷ niệm một thời con gái gồm các bài hát:

-Bến đợi - Trang Mỹ Dung
-Chuyện mưa mây - Chế Linh
-Kỷ niệm thời con gái - Chế Linh
-Những lời chưa ngỏ - Thanh Tuyền
 

Top Bottom