Sheet: Nốt nhạc và lời Kìa con bướm vàng

 • Thread starter Huỳnh Phương
 • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
kia con buom vang.jpg
 

Coca

Coca

Không gì là không thể
Thành viên BQT
Bản PDF bài kìa con bướm vàng
 

Đính kèm

 • Kia Con Buom Vang.pdf
  60.8 KB · Lượt xem: 955
Coca

Coca

Không gì là không thể
Thành viên BQT
Bản có hợp âm cho các bạn
 

Đính kèm

 • Kia Con Buom Vang.jpg
  Kia Con Buom Vang.jpg
  174.7 KB · Lượt xem: 29,139
Huynh Nguyen

Huynh Nguyen

Well-Known Member
Kìa con bướm vàng, bản piano
 

Đính kèm

 • Kia-con-buom-vang Piano.png
  Kia-con-buom-vang Piano.png
  182.8 KB · Lượt xem: 32,360
Top Bottom