Hướng dẫn đệm hát Hoa bằng lăng (phần 2) Đoạn giang tấu giữa bài và outtro

  • Thread starter Mendy Nguyen
  • Ngày gửi
Mendy Nguyen

Mendy Nguyen

Member
Tiếp tục phần 2 bản hướng dẫn chơi guitar ca khúc HOA BẰNG LĂNG (Jimmy Nguyễn) gồm 2 đoạn Giang tấu dạo giữa và đoạn outtro kết bài. Mời mọi người cùng tham khảo. Video hướng dẫn phần 1:
 

Top Bottom