Hướng dẫn đệm hát GIỮA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY (Hứa Kim Tuyền) - Hướng dẫn theo bản live của Uyên Linh

  • Thread starter Mendy Nguyen
  • Ngày gửi
Mendy Nguyen

Mendy Nguyen

Member
GIỮA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY (Hứa Kim Tuyền) - Theo bản live của Uyên Linh - Xuân hạ thu đông rồi thì... sưng!
Ở nhà tập đàn chung tay chống dịch COVID bà con nha!!!
❤

 

Top Bottom