Nhạc trước 1975 Chuỗi cười vô tận (Đĩa nhựa)

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
Đĩa nhựa Chuỗi cười vô tận gồm các bài:

-Chuỗi cười vô tận - Thanh Tuyền
-Đàn bao tuổi rồi - Hoàng Oanh
-Đêm ngoại ô - Phương Dung
-Mùa thương cũ - Thanh Vũ
 

Top Bottom