Sheet guitar classic Bolero Flamenco - Juan Serrano

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
C

cacco1

New Member
Có bạn nào biết từ "falsetas" ghi trong các bản nhạc flamenco có nghĩa là gì không? Xin cảm ơn!
 
Top Bottom