Nhạc trước 1975 Ai nói yêu em đêm nay (Đĩa nhựa)

  • Thread starter Huỳnh Phương
  • Ngày gửi
Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

Administrator
Đĩa nhựa Ai nói yêu em đêm nay
gồm các bài hát:

-Ai nói yêu em đêm nay - Nhật Trường
-Ba tháng quân trường - Trúc Ly
-Về thăm cố đô - Hà Thanh
-Vết đạn thù trên tường vôi trắng - Nhật Trường
 

Top Bottom