60 bài tập cho các bạn tự học guitar classic

 • Thread starter Huynh Nguyen
 • Ngày gửi
Huynh Nguyen

Huynh Nguyen

Well-Known Member
60 bài tập cho các bạn tự học guitar classic
 

Đính kèm

 • 22-31.pdf
  128.8 KB · Lượt xem: 2,669
 • 32-40.pdf
  168.4 KB · Lượt xem: 965
 • 01-11.pdf
  161.9 KB · Lượt xem: 1,825
 • 41-49.pdf
  209.6 KB · Lượt xem: 894
 • 50-60.pdf
  212.8 KB · Lượt xem: 870
 • 12-21.pdf
  147.8 KB · Lượt xem: 1,009